Dětská hřiště na Kárově

Vítáme Vás

Tato stránka je věnovaná našim hřištím. Vznikla zkopírováním mých poznámek k hřišti v osobním blogu, proto je obsah občas poněkud neformální. Máte-li dotaz či připomínku pište na bohumil@barda.cz.
 

 

Na vývěsky byly instalovány informační cedule

V sobotu 30.4. jsme na již loni osazené vývěsky doplnili cedulky s informacemi o hřišti - jeho výstavbě a jeho obyvatelích z rostlinné i ptačí říše. Zbývá doplnit cedulky sponzorů. Věříme, že cedulky s informací co se na hřišti nesmí (kouření, vnášení skla, vstup se psy) budou respektovány všemi návštěvníky. Fotografie z této akce budpou dány do fotogalerie.

Za pomoci obce jsem posekali trávu, pokáceli jsme suchý doubek a vysadili tři buky lesní, které jsem dostali od skautů v rámci akce "Vyrůst mezi stromy".

Odpoledne zde proběhla obecní akce Ekohrátky o které se můžete dočíst na obecním webu kultury http://kultura.ohrobec.cz

 

2011-05-03

 

Veřejná sbírka ukončena

Jelikož veřejná sbírka 30. 5. 2010 skončila, byly vybrány kasičky. Přehled kolik se kde vybralo, najdete v tabulce níže. Kdo by chtěl ještě přispět, může už jen přes obecní úřad.

Celkem se ve sbírce vybralo 30.330,- Kč. Z toho skoro 25 tis. bylo přispěvateli adresováno na Károsvké hřiště a zbytek pro Ohrobecké. Podrobnosti naleznete pod okazem "Vyúčtování hřiště".

Peníze z veřejné sbírky určené pro Károvské hřiště se použijí na částečnou úhardu posledního prvku - rozhledny, který jsme nedávno pořídili. Zbytek doplatila obec z peněz vybraných mimo veřejnou sbírku.

Čáska vybaraná v rámci veřejné sbírky pro hřiště v Ohrobci se přidala k polovině peněz z prodeje části pozemku hřiště (75 tis.) a celkových cca 80 tis. se přidá k přidělené dotaci na rekonstrukci Ohrobeckého hřiště.

Všem, kdož přispěli, velice děkujeme!

2010-06-01

 

Kasičky rozpečetěny

obsah. Zde jsou výsledky z obou výběrů.

Pokladnička Datum výběru Součet
5.6.2009 29.5.2010
Restaurace U Trojánků 56 0 56
Obchod U Slavíčků 1 562 448 2 010
Pekárna Beruška 2 238 706 2 944
Cukrárna Black Mary 812 472 1 284
Podatelna OÚ 1 452 289 1 741
Kulturní akce 0 90 90
Restaurace Aristokrat 0 742 742
Součet 6 120 2 747 8 867

     
   
       
       
       
       
       
       
       
     

2010-05-29

 

Jaro 2010 - co jsme podnikli

 Přesunuli jsme pískoviště, abychom udělali prostor prvku, který si přáaly starší děti, rozhledně a rozvozili kůru ke keříkům. Foto najdete ve fotogaleri, pod odkazem Jaro 2010

Natřeli jsme přírodním olejem a instalovali dva hrací stoly a dvě vývěsní tabule. Zbývá je ověsit tabulemi na malování a připravovanými informacemi a na stoly vypálit/namalovat herní plány na dámu, lodě, člověče nezlob se a… Kdo máte nápad a chuť malovat/vypalovat hlaste se, ještě je místo!

Dostali jsme další peníze!
- 4 tisíce jsme dostali od f. Decotex
- přislíbený dar 5 tis. od firmy OknoPlast paní Krkoškové
- 5 tis. jsme dostali od rodiny Jechových
- restaurace Aristokrat dala též 5 tis. a přislíbyla dalších 5 tis. po letní sezóně
- přišly 2 tisíce na sbírkový účet

Pan Černý opět zdarma a velice ochotně vyhloubil dopadovou plochu pro rozhlednu. Podařilo se sehnat zdarma kačírek do dopadové plochy i ruce, jež ho rozvozily a mohli jsme tedy splnit přání starších dětí a objednat u f. Prolemax další herní prvek - rozhlednu. Že je dětmi velmi oblíbená najdete opět ve fotogalerii pod odkazem Akce rozhledna . Všem, kdož k tomu přispěli a tudíž můžou za úsměvy těch dětí, děkujeme!

2010-05-27

 

Jaro 2010 - co podnikneme a za co?

            

             Na sbírkovém účtu přibyla zas nějaká ta stokoruna, přibyly i peníze složené na OÚ a zastupitelka obce, paní Michaela Krkošková z firmy Okno Plast Praha, přislíbila finanční dar na Károvské hřiště v hodnotě 5 tis. Kč. Všem moc děkujeme.

Celkem se tedy zdá, že bychom mohli mít pro letošní jaro skoro 70 tisíc (viz vyúčtování hřiště). Rádi bychom na hřiště osadili malou lanovou prolézačku pro starší děti s názvem ROZHLEDNA.

Rozhledna s dětmiRozhledna bez dětí

 

Rozhledna, kterou jsem vybrali stojí  i s dopravou, montáží a dopadovou plochou z kačírku přes 90 tis. takže nám stále chybí pár tisíc.

Proto prosíme, kdo můžete, přispějte ještě na sbírkový účet číslo 37 60 45 50 01 /5500. Sbírka bude v květnu ukončena.

Nezapomeňte uvést heslo Károv, čímž zajistíte, že peníze půjdou právě na Károvské hřiště.

Peníze lze složit též na místním obecním úřadě. Předem děkujeme!


2010-03-29

 

Stoly s lavicemi a přístřešek vyrobeny

Stoly s lavicemi a přístřešek pro tabuli na malování křídou a informace pro návštěvníky jsou ve firmě Solara s.r.o. vyrobeny. Zbývá je natřít olejem a osadit – čekáme na lepší počasí.

Aby stoly byly nejen na „sváču“, ale i na hraní, rozhodly jsem se vypálit do jednoho šachovnici a do druhého člověče nezlob se (jako figurky do člověče a na dámu poslouží barevné plastové uzávěry od PET lahví). Nemá s vypalováním do dřeva někdo zkušenosti či potřebné vybavení?

2010-02-20

 

Tabule máme

Za karton Plzně jsem sehnal dvě starší zelené školní magnetické tabule. Když se natřou tabulovou černou, budou jak nové. Firma Solara nám na ně vyrobí stojan se zastřešením.

2010-02-10

 

Dohoda s f. Solara s.r.o.

Se švagrem jsme se dohodli, že nám ve firmě Solara přes zimu vyrobí dva stoly a lavice na hřiště a pár dalších drobných prvků. Sháníme desku (dřevo/plech), kterou bychom vložili do rámu a mohli z ní udělat tabuli na malování křídou.

2010-02-04

 

Koncem roku bilancujeme i plánujeme


(převzato z Ohrobeckého zpravodaje)

Přestože se blíží zima a již není potřeba na hřišti zalévat a sekat trávu (snad jen pohrabat listí), práce na dalším rozvoji neustaly. Rádi bychom vás informovali, jaký je současný stav a plány na příští rok.

 

Pro realizaci hřiště byly zvolené rozdílné postupy. Károvské se začalo budovat ihned, z dostupných prostředků, za vydatné pomoci dobrovolníků a sponzorů a jeho první část je již v provozu. Rekonstrukci ohrobeckého hřiště mezi rybníky a výstavbu nového před OÚ řeší sdružení Ohrobec Dětem a jelikož v minulých dnech obdrželo dotaci - upřímně gratulujeme!!! Jistě se s jeho výstavbou začne v dohledné době. Více informací se dozvíte v rozhovoru Pavla Makovského.

 

Károvské hřiště je již oplocené, zatravněné, jsou tu pružinové houpačky pro menší děti, hrazdy, kládová houpačka a kolotoč. Tím jsme zcela vyčerpali finanční prostředky určené na károvské hřiště. V příští fázi bychom rádi pořídili herní prvek i pro mladší školní děti. Nejlépe by vyhovovala lanová prolézačka vhodná pro rozvoj motoriky dětí ve věku od 6ti let. I když jsme obdrželi dar od společnosti Verebex a prostřednictvím Nadace Naše Dítě obdrželi i další významný sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč od společnosti RWE, za který paní z Károva, která si ze skromnosti nepřála být jmenována, velice děkujeme, nemáme stále finanční prostředky v potřebné výši. Proto prosíme, pokud můžete přispět osobně anebo vaši zaměstnavatelé, udělejte něco pro károvské hřiště J!!! Předem děkujeme.

Károvské dětské hřiště bylo slavnostně otevřeno 29. srpna za přítomnosti paní starostky Ing. Michaely Zázvorkové, pana místostarosty Milana Ziera a asi padesáti dětí s rodiči. Pro pobavení zde klauni tvořili zvířátka z balonků a později se opékaly buřtíky a hrálo na kytaru. Bylo to velmi příjemné odpoledne.

Deníček vývoje Károvského hřiště včetně fotografií z brigád a z otevření naleznete na http://hriste.ohrobec.cz/ .

Stále take pokračuje Veřejná sbírka na výstavbu a rekonstrukci dětských hřiští – KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Na sbírku je možné přispět zasláním daru na transparentní účet číslo 376 045 5001/5500 nebo příspěvkem do pokladniček, které jsou umístěny: v podatelně OÚ, v prodejně U Slavíčků, v pekárně Beruška, v cukrárně Black Mary a v restauraci Aristokrat. Dle podzimního usnesení ZO je nově možnost přispět prostřednictvím této sbírky účelově na konkrétní hřiště. Tedy buď na „ohrobecké“, nebo na „károvské“. Tato možnost připadá v úvahu jen tam, kde je známý dárce, tedy při zaslání peněz na bankovní účet, nebo při osobním předání na obecním úřadu. Stačí ve zprávě pro příjemce uvést lokalitu hřiště, na které chcete přispět, případně toto uvést do darovací smlouvy. Pokud byste na specifikaci určení zapomněli, lze ji doplnit i dodatečně na OÚ po předložení výpisu z vašeho účtu, ovšem v co nejkratší době, aby jiľ peníze nebyly rozděleny a použity. Neoznačené příspěvky se i nadále budou řídit původním rozhodnutím zastupitelstva o dělení napůl mezi hřiště v Ohrobci a Kárově.

Lípovi, Škvánovi, Bardovi

2009-12-20

 

Sondujeme možnosti dotací

Kristína zjišťuje možnosti dotací. Abychom nekonkurovali sdružení Ohrobec dětem, které žádá o dotaci na Ohrobecká hřiště, odkládáme tuto myšlenku na rok 2010.

2009-11-20

 

Podzim 2009

Kristina hrabe listí - zkouší jej posbírat sekačkou na trávu, ta tu horu tvrdého dubového listí však nevydržela a tak hrabeme ručně - půlka je hotova, druhá čeká na další nadšence. Obec opravila poklop na vrtu, aby se nemohl nikdo propadnout do obslužné šachty.

2009-11-10

 

10. 10. 2009 - První sečení

Valda provedl první senoseč nové trávy, které se díky pravidelnému zalévání docela dobře daří.

2009-10-10

 

29. 9. 2009 - RWE darovalo 50 tis.

Od společnosti RWE, prostřednictvím Nadace Naše Dítě, jsem obdrželi dar 50 tis. na Károvské hřiště. Velice děkujeme.

ZO na svém zasedání odsouhlasili můj návrh, aby lidé při poslání peněz na sbírkový účet, mohli ve zprávě pro příjemce určit na jaké hřiště chtějí přispět. Slibujeme si od toho větší počet přispěvatelů, když budou moci přesněji určit cíl svého příspěvku.

 

 

2009-09-30

 

Září 2009 - osazeny keříky

V úterý přijela na úřad paní Blaľková z Orobce. Měla plné auto keříků a že prý chlapi z jejich zahradnické firmy nemají zrovna co dělat, tak že by je zasázeli na hřiště ... ještě než jsem se tam dostal podívat se jak výsadba dopadla, dva lidi mě už říkali, jak to máme pěkně osázené a skutečně. 
Takže rodině Blaľkových pěkně děkujeme
.

2009-09-11

 

Září 2009 - sejeme trávu

 

Ester Ostrčilová koupila pytel trávy a osela část hřiště -- díky za trávu i osetí.

            Valda donesl čerpadlo, pípa hadice, já prodluľky ... a šlo se zalévat. Voda je tak hluboko, ľe bohuľel čerpadlo utáhne jen jedno rozstřikovátko, takľe to bude docela dlouho trvat, neľ se vše zaleje :-(

            Řekli jsem si kdo bude zalívat ráno, kdo večer ... je toho docela dost, kdby se někdo chtěl k zalívačům přidat, ozvěte se mi - 603 374 890, nebo bohumil@barda.cz. Předem dík.

 

2009-09-05

 

28. 8. 2009 - Hřiště otevřeno

 Károvské hřiště bude otevřeno! aneb 1. etapa je za námi

 (převzato z Ohrobeckého zpravodaje)

Pod heslem „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“ se konečně na károvském hřišti začalo intenzivněji pracovat. V předešlém roce a půl byl pozemek upravován, vznikaly různé návrhy herních prvků  - děkujeme paní Sedláčkové za její návrhy a konzultace - sháněla se různá povolení, za což děkujeme OÚ, a hlavně se korunku po korunce sháněly finance.

Jako první bylo potřeba dovyčistit pozemek od náletových dřevin a alespoň malých pařezů. Tohoto nelehkého úkolu se ochotně ujali ohrobečtí dobrovolní hasiči. I jim moc děkujeme.

Dalším důležitým krokem bylo vybudování oplocení. Při veřejné „celokárovské brigádě“, která se uskutečnila v sobotu 27. června, nám zcela zdarma velice pomohl pan Zbyněk Černý se svým bagrem, který vyhloubil díry na plotové sloupky, kolotoč a houpačku, vytrhal další menší pařezy a srovnal největší nerovnosti.  Za to mu patří velký dík. Chlapi až do večerních hodin betonovali sloupky. Beton jsme získali od břežanské firmy Verebex, za což také velmi děkujeme. Ženská a dětská část brigády se věnovala úklidu pozemku a sbírání odpadků a střepů, kterých byl parčík plný!

Na hřišti se pak ještě na několika dalších brigádách, již veřejně neorganizovaných, sešlo množství dobrovolníků. V té době bylo upevněno pletivo na sloupky a osazena vrátka a vrata a hlavně se pokračovalo v neustálém čištění celého pozemku od střepů a jiných odpadků, kterých se nasbíralo opravdu mnoho pytlů. V této souvislosti bychom také rádi poděkovali firmě Aristokrat catering s.r.o. nejen za sponzorský dar, ale za veškerou podporu včetně poskytnutí zázemí a občerstvení pro brigádníky.

Začátkem srpna byl do jedné z jam, která na svou atrakci teprve čeká, navezen obcí písek jako dopadová plocha. Byl umístěn kolotoč a pružinové houpačky. Koncem srpna jsme pak nainstalovali lavičky, koš atp. Proběhlo též urovnání terénu třemi fůrami hlíny z obce, které tímto děkujeme za poskytnutý materiál i další pomoc.  Dopadové plochy byly zasypány třemi fůrami kačírku z firmy Verebex. Velice děkujeme panu Milanovi Šafránkovi za nezištný dovoz těchto materiálů.

Bohužel, přes veškerou snahu minimalizovat vedlejší náklady, jsou prostředky, které měla obec na toto hřiště vyčleněny, včetně přímých sponzorských darů, již vyčerpány. Zbývají jen prostředky ve sbírce a ta na další herní prvek zatím nestačí. Další dovybavení hřiště je tedy závislé na výši darů a napjatém obecním rozpočtu. Podrobné informace vč. fotografií ze stavby a vyúčtování najdete v dohledné době na adrese sbirka.ohrobec.cz.  Nyní je třeba pozemek ještě osít travou a dočistit v místech, kam se zatím žádné herní prvky umísťovat nebudou. Do doby, než bude pozemek zcela upraven, je třeba dbát zvýšené opatrnosti! Věříme, že hřiště přinese spoustu radosti nejen dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům. Doufáme, že při jeho rozšiřování se zapojí ještě více sponzorů, dárců a dobrovolníků, nebo» veřejná sbírka i výstavba hřiště i nadále pokračuje.

VŠEM, kteří svůj volný čas věnovali práci na károvském hřišti a všem, kdo na hřiště přispěli ať již finančně, věcně či manuálně, VELMI DĚKUJEME! 

Za rodiny, které výraznou měrou přispěly k vybudování károvského hřiště
Jana Lípová a Šárka Jechová
, Jitka Škvánová a Kristina Bardová

2009-08-28

 

Srpen 2008 - Finišujeme

V závěru srpna se téměř každý den scházíme na hřišti. Milan Šafránek zdarma dovezl na hřiště tři fůry hlíny od obce, kterou naše děvčata s dětmi rozváží po hřišti. S Pípou jsme si dovezli ze statku zpět klády z poražených stromů, které odkorňujeme a děláme z nich lavičky a ohradu kolem písku. Martin Jech montuje houpačku, já dělám ohniště, dřevo a sezení kolem.

Pípa Lípa na své 35. narozeniny instaluje hrazdu, kterou pak do noci betonujeme, protože v dalších dnech už zas Milan Šafránků doveze z Verebexu 18 kubíků kačírku, který bude třeba rozvozit do dopadových ploch. Když jsem rozhazovali 3. fůru kačírku, objevili se ze sousedství dva pomocníci s lopatami a se slovy, přece to nebudete rozhazovat sami se zapojují do práce. Měl jsem těch lopat vzít víc a opřít je u vrátek u picušky, třeba by se ještě někdo přidal.

Jitka Škvánová vše natírá veselými barvami, … hřiště dostává tvar. Nevím jak ostatní, ale mě osobně to docela hřeje.

Musím se s Vámi podělit o jednu veselou historku. Když jsem jednoho všedního dne dopoledne pracoval na hřišti, oslovila mě kolemjdoucí starší paní. Že prý mě tu vídá poslední dobou často a co ľe to tu buduji. Říkám, že hřiště pro děti. „To je dobře.“, pokyvuje souhlasně hlavou. „A vy jste zaměstnanec obce?“ ptá se zvídavě. „Ne“, odpovím a v duchu si říkám co jí na to mám říct. Paní za mě tu otázku v mžiku vyřeší. „Vy jste něco provedl a máte to jako ty veřejně prospěšný práce?!“ Musím se smát a zároveň si říkám, že se po těch prázdninách budu muset ostříhat a oholit, abych vypadal aspoň trochu seriózně. J

2009-08-05

 

Červenec 2009 - Máme osazeny první prvky

Na hřišti je namontován kolotoč a dvě pružinová houpadla od firmy Prolemax. Do jedné z dopadových ploch, která na svou atrakci teprve čeká, obec naváží písek, čímž vzniklo neoficiální pískoviště. Tak Valda aspoň donesl plachtu na přikrývání, aby nám do něj nedělaly kočky.

2009-07-05

 

27. 6. 2009 - 1. Veřejná Brigáda

Houfy lidí jako jsou na kulturních akcích to sice nejsou, ale pár lidí přišlo. Ženy a děti čistí pozemek od střepů a dalšího nepořádku, kterého je zde požehnaně. Někdo sem léta vyvážel a zakopával domovní odpad. V minulosti provozovanou hospodu připomínají střepy z půllitrů a lahví …. Pět tatínků - Marek Němec, Roman Jandera, Ruda Lípa, Valda Škván a já (snad jsem na někoho nezapomněl) se pouští do stavby plotu. Pokusy, které dělal Valda Škván s Rudou Lípou s vrtáním děr pro plotové sloupky skončily nezdarem a tak jsme požádali pana Zbyňka Černého, jestli by nám nepomohl s hloubením jam. Ráno v devět byl na hřišti se svým bagříkem a velice ochotně nám vykutal všechny díry na sloupky, vytrhl pár menších pařezů, srovnal nerovnosti a vyhloubil základy pro kolotoč a houpačku. Bez jeho pomoci by jsme ten plot stavěli týden. Takto jsme po obědě měli vše vykopáno a zabetonovanou polovinu plotu, takže jsme ještě stihli obecní multikárou dojet do Verebexu pro další kubík betonu a večer stály všechny sloupky! Uf! Žena se mi směje, proč prý nejsem takhle stavebně aktivní i doma.

2009-06-27

 

Červen 2009 - Hasiči pomáhají

Sbor dobrovolných hasičů si udělal na Károvském hřišti brigádu, při které čistil pozemek od pařezů a výmlatků.

2009-06-05

 

Červen 2009 - Pozvání na brigádu (plakátek byl na každém rohu v Kárově)

Kulturní výbor obce Ohrobec

prosí o pomoc při přípravě pozemku k

vybudování „Károvského hřiště“
Také Vám vadí, Že nemáte kam chodit s dětmi na hřiště, Že se děti nemají kde scházet se svými vrstevníky, zkrátka Že chybí místo pro setkávání? 

 

PŘIJĎTE A POMOZTE NÁM to změnit!!!!

vítáni jsou silní tatínci, pilné maminky i malí pomocníčci.

Vezměte s sebou kovové hrábě, lopaty a kolečka.

 

KDY:   v sobotu 27. června 2009 v 9 hod

KDE:   na Kárově v ulici K lesíčku        

(vedle bývalé hospody - budoucí pizzerie)

2009-06-05

 

Červen 2009 - Montuje se plot

S Martinem Jechem montujeme bránu a branky. Ukazuje se, že sloupky zdili tatínkové od počítačů a ne zrovna profesionální dělníci. Možná i to pivko, co nám nosil na občerstvení pan Štěpánek z budované restaurace, v tom hrálo svoji roli :-) …. ale pár vyrovnávacích podložek a trocha hrubé síly to srovnala, takže nakonec obě branky i brána jdou pohodlně otevřít i zavřít. Míša s Milanem, Fandou a Kristinou natahují první část plotu. Další části se s pomocí našich kamarádů z Károva (Marek Němec, Marek Odstrčil, Ruda Lípa a já) dělají v dalších dnech.

2009-06-05

 

Červen 2009 - Podpořili nás i zahrádkáři

Z jejich skromného rozpočtu nás podpořili částkou 1.000,- Kč. Velice nás tato podpora potěšila  a děkujeme za ni.

2009-06-05

 

Léto 2009 - 2. Sponzor

Máme druhého sponzora! Nově vzniklá restaurace Aristokrat nám věnovala 10 tis. Děkujeme!

2009-06-05

 

5. 6. 2009 - Stav a záměry projektu dětských hřišť

Kdo si hraje, nezlobí

V současné době máme v naší rozlehlé obci pouze jedno dětské hřiště a to ve staré části Ohrobce mezi rybníky. Hřiště je bohužel v havarijním stavu, na kterém se značnou měrou podepsal i vandalismus. Záměrem obce je hřiště opravit a doplnit o další herní prvky. Toto hřiště je však pro „Károvské děti“ velmi obtížně dostupné a tak bychom rádi vybudovali nové hřiště i na Kárově. K tomuto účelu poskytla obec pozemek o rozloze cca 1000 m2 v ulici K Lesíčku – vedle bývalé károvské hospody, kde se nyní buduje nová pizzerie. 
Výstavba veřejně přístupných dětských hřišť je svázána mnoha pravidly, zejména je nutné na hřiště instalovat jen herní prvky s atestem, které jsou mnohem dražší než ty „obyčejné“, co si pořizujeme na vlastní zahrady. Zařízení jednoho takového hřiště se pak pohybuje v řádu statisíců korun. Obec není v tuto chvíli schopna tak vysoké prostředky ze svého rozpočtu uvolnit, proto se snaží získat peníze z různých jiných zdrojů – zatím bohužel nepříliš úspěšně. 
Pokud Vám není lhostejné co se v naší obci děje a vadí Vám, že nemáte kam chodit s dětmi na hřiště, že se děti nemají kde scházet se svými vrstevníky, zkrátka že chybí místo pro setkávání - přidejte se k nám a podpořte veřejnou sbírku obce Ohrobec na výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť. Více na http://sbirka.ohrobec.cz K 5. 6. 2009 bylo vybráno ve veřejné sbírce do pokladniček 6.120,- Kč a na účet 376 045 5001/5500 bylo zasláno 12.736,- Kč 
Obec Ohrobec vyčlenila na dětská hřiště 150.000,-Kč, které získala odprodejem 2m širokého pruhu pozemku budoucího „Károvského“ hřiště novému majiteli sousedního pozemku, aby mu umožnila vjezd do jeho garáže, ke které vedla přes tento pozemek přístupová cesta.
Na „opravu“ stávajícího hřiště mezi rybníky ve staré části Ohrobce je počítáno se 75 000 Kč (polovina příspěvku obce), dále pak s polovinou z výtěžku veřejné sbírky. S výstavbou herních prvků a opravou oplocení se čeká na výsledky grantů, které podalo občanské sdružení Ohrobec dětem. 
Na výstavbu nového Károvského hřiště je počítáno také se 75 000 Kč (polovina příspěvku obce), polovinou z výtěžku veřejné sbírky, dále pak se 40 000 Kč ze sponzorských darů.
Přípravné práce na tomto hřišti začaly již v loňském roce. V rámci brigády dobrovolníků byl pozemek vyčištěn od náletových dřevin a bylo vykáceno několik uschlých a nemocných stromů a vyhloubeny dopadové plochy. Další etapa - výstavba oplocení je naplánovaná rovněž formou dobrovolných brigádníků na sobotu 27. 6. 2009. Sraz bude v 9 hodin na místě samém. S sebou kolečko, lopatu, hrábě, krumpáč, motyčku, … Věříme v hojnou účast všech károvských maminek a tatínků – „matky s dětmi“ čeká úprava pozemku a jeho dočištění.
Hřiště bude v první fázi směrováno jako hřiště pro mladší a „školkové“ děti, s patřičným výběrem herních prvků a podle finanční situace bude postupně doplňováno tak, aby zaujalo i děti starší.
Protože bychom chtěli, aby hřiště přinášelo co největší radost všem uživatelům, uvítáme vaše připomínky a náměty (stačí i jen velmi stručně, třeba „Ohrobec – kolotoč“ nebo „Károv – horolezecká stěna“). Psát můžete na e-mail kultura@ohrobec.cz. Vaše náměty vezmeme v potaz při dalším rozvoji hřišť, který bude probíhat v závislosti na financích (sbírka, sponzorské dary, dotace, prostředky obce,…).Sobě i Vám, budoucím uživatelům, držíme palce, aby naše akce „Dětská hřiště“ byla úspěšná, protože „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!“

Jana Lípová, členka kulturního výboru

2009-06-05

 

4. 6. 2009 - 1. Výběr z kasiček

vybráno 6.120,- Kč.
- v pekárně Beruška 2.238,-
- v obchodě u Slavíčků 1.562,-
- na OÚ 1.452,-
- v cukrárně Black Mary 812,-
- v restaurace u Trojánků 56,- + 20 účtenek a dva vzkazy - že za to máme opravit Károvskou a druhý, že si máme políbit …
Všem přispěvatelům a hlavně těm kdož nám umožnili kasičky u nich instalovat děkujeme!

2009-06-04

 

12. 5. 2009 - Ohrobecká hřiště

Na návrh Pavla Makovského zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku mezi rybníky a před OÚ občanskému sdružení Ohrobec dětem za 1,- Kč/rok, které chce na tyto dvě hřiště získat dotaci z ROP EU. Další vývoj tohoto záměru můžete sledovat na www.ohrobecdetem.cz

2009-05-12

 

Květen 2009 - Jdeme na to!

Pod heslem „Pomocnou ruku, vždy najdeš na konci svého předloktí.“ jsme se rozhodli nečekat na dotace. Na to až stát obcím nějakou korunu přidá, aby neřešili jen ty nejnutnější opravy a havárie a měli i na věci zbytné. Ani na to, jestli uhraneme s pouhými vizemi a plány na papíře další sponzory. Máme houpačku a hrazdu a z peněz co jsme v tu chvíli měli (cca 130 tis.) jsem objednali: 

- Materiál na oplocení hřiště (31.149,- Kč)
- Dvě pružinové houpačky
   - rybku – (18.150,- Kč)
   - hvězdu – (20.944,- Kč)
- Kolotoč – (50.147,- Kč)

2009-05-05

 

Duben 2009 - Vyřizuje se územní souhlas

Maruška Slavíčková, referentka z obecního úřadu nám vyřizuje na stavebním oddělení v Jesenici územní souhlas

2009-04-05

 

Duben 2009 - Mediální korekce

Mediální korekce, aneb napsali o nás
(Převzato z Ohrobeckého zpravodaje)


Před časem vyšel v Mladé Frontě DNES článek s názvem „V Ohrobci a Kárově opraví hřiště“. Bohužel pan redaktor si z krátkého telefonního rozhovoru, který sám inicioval, udělal o situaci zcela zkreslený obrázek. Rozpočty nejsou za 100 tisíc, jak uvádí, ale soubor několika základních prvků začíná na 100 tis., ovšem hřiště se musí k takovému účelu připravit (terénní úpravy, oplocení, dopadové plochy, … je třeba zajistit mobiliář – lavičky pro rodiče, koše, …). Zatím se ovšem nesešlo ani těch nutných 100 tis. tedy rozhodně nelze souhlasit s větou „Způsob, jak vyřešit nedostatek peněz na výstavbu dětského hřiště, objevili v Ohrobci“ i když bychom si objevit takový způsob přáli. Bez dotací a bez většího zapojení místních občanů, ať už pomocí s budováním hřiště, přispěním do sbírky a třeba i sponzorů z řad podnikatelů, to půjde jen stěží. 

Mgr. Kristina Bardová, koordinátorka sbírky

2009-04-05

 

Jaro 2009 - Osud hřišť v Ohrobci

Hřiště v Ohrobci a odpočívadlo před OÚ si bere na starost občanské sdružení „Ohrobec dětem“ pod vedením Pavla Makovského.

2009-03-06

 

Jaro 2009 - Znova se seká lesopark

Lesopark je znovu zarostlý náletem a vysokou travou. Demontuji starý plot kolem studny.Po posekání cca 1/2 pozemku se mi rozpadl křovinořez a tak zbytek dosekala obec. Díky.

2009-03-05

 

Leden 2009 - Kasičky byly rozneseny

Původně jsme zamýšleli pořídit kasičky z plexiskla, aby bylo vidět kolik tam přibývá peněz. Výrobce ale za ně chtěl nehorázný peníz a tak jsem koupil 5 zámečků, řetízek a 5 kasiček, do kterých jsem vypiloval otvory a s laskavým souhlasem majitelů, jsme umístili sbírkové kasičky na tyto místa:

 

  • Pekárna Beruška, Károvská 128, Ohrobec
  • Cukrárna Black Mary, V Dolích 9, Ohrobec 
  • Obchod U Slavíčků, Zvolská 0168, Ohrobec
  • Restaurace U Trojánků, U Rybníků I. č. 10, Ohrobec 
  • Podatelně OÚ Ohrobec, V Dolích 5, Ohrobec 
  • Kasička se též objevuje na kulturních akcích obce

2009-01-05

 

16. 12. 2008 - Nový kulturní výbor

Nový kulturní výbor ve složení předseda - Valda Škván, členové Jana Lípová a Kristina Bardová si bere nad hřištěm patronát.

2008-12-16

 

15. 12. 2008 - Sbírka je povolena

Sbírka je povolena krajským úřadem. Pod heslem „Kdo si hraje, nezlobí“ vychází v ohrobeckém zpravodaji výzva občanům, aby se do sbírky zapojili. 

... Za dobu, kdy v Ohrobci žijeme, což už bude 10 let, máme stále lepší pocit z toho, že se „noclehárna Prahy“ mění na místo, kde se scházejí kamarádi, fungují dětské kroužky, divadélka a podobné akce, kde se hezky žije a lidem není toto „obecné/í“ dění lhostejné.
V této souvislosti jsme se pokusili iniciovat veřejnou sbírku na výstavbu nových a opravu stávajícího dětského hřiště, jako míst pro setkávání a společné hry. Protože u nás není školka ani škola, dětská hřiště jsou jedno z mála míst, kde se děti z naší obce mají možnost poznat. Ačkoli obec je připravena věnovat na tento projekt ze svého rozpočtu 150 tis. Kč, hřiště, která by splňovala současné normy, budou mnohem dražší. Dosud se obci podařilo získat dotaci na obnovu zeleně, na hřiště však zatím nebyla úspěšná, ale nevzdává se a v tuto chvíli je podána další žádost o dotaci. Nechceme však být odkázání jen na dotace, u kterých je stejně vždy potřeba finančně participovat a jsme přesvědčeni, že i když vyjde, dokážeme účelně využít obou zdrojů – proto tato sbírka.
Prostřednictvím této veřejné sbírky budou mít všichni lidé z naší obce možnost přispět a mít příjemný pocit z toho, že u nás vyroste něco krásného pro nás i naše děti. Více o této akci se dozvíte na stránkách tohoto občasníku.

kolektiv rodičů z Károva

2008-12-15

 

Prosinec 2008 - Výzva občanům v Ohrobeckém zpravodaji

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ


Také Vám vadí, že v naší obci schází místo pro společné hry dětí a pro setkávání rodin? Chtěli byste spolu s námi tento neutěšený stav změnit?

OBEC OHROBEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

VÝTĚŽEK Z VEŘEJNÉ SÍRKY BUDE POUŽIT NA:
· VÝSTAVBU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V LESOPARKU NA KÁROVĚ – ul. K Lesíčku (poz. kat. č. 352/1)
· REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OHROBCI MEZI RYBNÍKY (pozemek kat. č. 506/7)
· VÝSTAVBU ODPOČÍVADLA PŘED OÚ A TŘEŠŇOVCE NAD OÚ (pozemky kat. č. 469/6 a 469/5)

NA SBÍRKU JE MOŽNO PŘISPĚT ZASLÁNÍM DARU NA TRANSPARENTNÍ* ÚČET ČÍSLO
376 045 5001/5500, NEBO PŘÍMÝM PŘÍSPĚVKEM DO POKLADNIČEK
, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY:
V podatelně OÚ, v prodejně U Slavíčků, v pekárně Beruška, v restauraci u Trojánků a v cukrárně. Všem za možnost umístění děkujeme!

SBÍRKA PROBÍHÁ OD 14. 12. 2008 DO 31. 5. 2010, VÝTĚŽEK ZE SBÍRKY BUDE POUŽÍVÁN PRŮBĚŽNĚ. JEDNOU ROČNĚ A PO UKONČENÍ SBÍRKY BUDE V Ohrobeckém občasníku a na obecním webu UVEŘEJNĚNO VYÚČTOVÁNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SBÍRKY.

* Pohyb peněz na transparentním účtu, kam budou průběžně umisťovány i peníze z kasiček, můžete sledovat na adrese www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/,

Poskytnutím příspěvku na transparentní účet dáváte souhlas, aby Vaše jméno bylo uveřejněno na seznamu dárců, pokud si výslovně nepřejete, aby vaše jméno bylo zveřejněno, přispějte anonymně do kasiček, nebo nás předem kontaktujte.

V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ DARU PRO FÚ, JE NUTNÉ NEJDŘÍVE ZAJÍT NA OBECNÍ ÚŘAD SEPSAT DAROVACÍ SMLOUVU.

POKUD MÁTE JAKÉKOLIV DOTAZY, JE MOŽNÉ KONTAKTOVAT POVĚŘENOU OSOBU
MGR. KRISTINU BARDOVOU NA TEL: 732 748 356 nebo na e-mail: kristina@barda.cz

KAŽDÝ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK A KAŽDOU NABÍDNUTOU POMOC UVÍTÁME. VŠEM DĚKUJEME

2008-12-05

 

14. 10. 2008 - Sbírka schválena obcí

Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s vyhlášením veřejné sbírky na dětská hřiště a sportoviště.

2008-10-14

 

0. 9. 2008 - Žádáme obec o povolení sbírky

Jana Lípová a moje žena Kristina žádají na zasedání zastupitelstva obce o povolení veřejné sbírky na hřiště.

2008-09-30

 

Podzim 2008 - Občané sobě

Moje žena Kristina vyběhává na krajském úřadě povolení na veřejnou sbírku.ku.

2008-09-05

 

Podzim 2008 - Přišly peníze z prodeje pozemku

Přepis na kanastu je proveden - obchod je uzavřen. Za odprodej 2,5 m širokého pruh pozemku má obce na účtu 150 tis. 1/2 dá na hřiště v Kárově a 1/2 na hřište v Ohrobci.

2008-09-05

 

Léto 2008 - Chuť by byla, peníze nejsou

Čeká se až úřední šiml zařehtá. Odprodávaná část pozemku se musí oddělit, změnit jeho účel využití a poté se teprve dá realizovat zápis do katastru – odprodej.

2008-06-05

 

Léto 2008 - Máme první herní prvky

Z jedné Pražské základní školy, která rekonstruovala dětské hřiště, jsem získal zdarma starší, ale zachovalé a hlavně certifikované čtyři houpačky a hrazdu. Stačí je natřít a budou ještě nějaký rok sloužit. Uskladnil jsem je do obecního statku.

2008-06-05

 

Březen 2008 - Odprodej schválen

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku za 150 tis. s tím, že ½ částky půjde na hřiště do Ohrobce a druhá polovina na hřiště v Kárově.

2008-03-05

 

Prosinec 2007 - 1. sponzor

Máme první sponzorský dar - 30 tis. na Károvské hřiště. Smile

2007-12-05

 

Zima 2007 - Obecní rozpočet

Tvoří se obecní rozpočet. Je stále řada palčivějších úkolů než jsou opravy a budování hřišť. Zdá se, že dopadové plochy zůstanou osiřelým pomníkem snahy na Kárově zbudovat dětské hřiště.

2007-12-05

 

Říjen 2007 - První návrhy

Paní architektka Milena Sedláčková tvoří první návrhy prvků, jejich rozložení a celkové ztvárnění hřiště. Je to první člověk „zvenčí“, který se nám nabídl zdarma pomoci.

2007-10-05

 

Podzim 2007 - 1. neúspěch

S podrobným výkresem paní Sedláčkové na velkou prolézačku se skluzavkou ve tvaru lodě obíháme truhláře a zjišťujeme, že výroba a hlavně certifikace zhotoveného prvku je nad možnosti naše i obce. Vracíme se k myšlence prvky koupit.

Zároveň se dozvídáme, že naše žádost o grant u společnosti T-Mobile, nebyla vybrána.

2007-09-05

 

Podzim 2007 - Začíná se budovat

Zaměstnanci obce vykopali obecním bagrem tři dopadové plochy o rozměrech 3x5, 3x4 a 4x11 metrů a hloubce cca 30-40 cm.

2007-09-05

 

Září 2007 - Objevila se možnost financování

Aktivita v lesoparku iniciovala zájem nového majitele sousedního pozemku o dění a přišel s nabídkou, že by odkoupil od obce část pozemku – pruh podél jeho plotu, aby mu zůstal zachován příjezd na pozemek, který měl přes parčík.

2007-09-05

 

Duben 2007 - Žádáme o grant z fondu T-Mobile

Za podpory pana Petra Hlaveše žádáme o grant z fondu T-Mobile pro zaměstnance..

2007-04-04

 

Březen 2007 - Lesopark pročištěn

V lesoparku se sešly čtyři rodiny. Škvánovi, Lípovi, Jechovi a Bardovi, aby pokácely suché a nemocné stromy a provedly prořez náletových dřevin a křovisek. Byla posekána vysoká, několik let nesekaná, tráva. Větve obec odvezla obecní multikárou, kmeny se uložily na obecní statek s tím, že se z nich později vytvoří na hřišti lavičky.

2007-03-20

 

Jaro 2007 - První úvahy o hřištích

Naše první úvahy o opravě hřiště v Ohrobci a zbudování nového hřiště na Kárově. Už ani nevím, která z našich manželek s tím začala … J Obec dává naší aktivitě zelenou. Krom opravy Ohrobeckého hřiště mezi rybníky a výstavbě nového hřiště na Kárově, na který obec poskytne pozemek, se plánuje vybudovat ještě dvě odpočívadla s lavičkami a jedním či dvěma prvky. Jedno před obecním úřadem a druhé v třešňovce nad údolím.

2007-03-05